+30 26840 31528, 6972005078

Πολιτική Κρατήσεων – Ακυρώσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

– Για την επικύρωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή ίση με το 25% του συνολικού ποσού της αξίας ολόκληρης της διαμονής.

– Σε περίπτωση ακύρωση κράτησης, η οποία γίνεται 60 ημέρες και περισσότερο προ της ημέρας αφίξεως, γίνεται επιστροφή ολόκληρου του ποσού της προκαταβολής μείον τις τραπεζικές χρεώσεις.

– Σε περίπτωση ακύρωση κράτησης, η οποία γίνεται 60 έως 31 ημέρες προ της ημέρας αφίξεως, γίνεται επιστροφή μέρους της προκαταβολής, μείον 25% αυτής συν τις τραπεζικές χρεώσεις.

– Σε περίπτωση ακύρωση κράτησης, η οποία γίνεται 30 έως 21 ημέρες προ της ημέρας αφίξεως, γίνεται επιστροφή μέρους της προκαταβολής, μείον 50% αυτής συν τις τραπεζικές χρεώσεις.

– Σε περίπτωση ακύρωση κράτησης, η οποία γίνεται 20 έως 7 ημέρες προ της ημέρας αφίξεως, δεν γίνεται επιστροφή της προκαταβολής, η οποία παρακρατείται ολόκληρη.

– Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι 7 ημέρες πριν την άφιξη ή μη εμφάνισης χωρίς ειδοποίηση, η χρέωση γίνεται στο 50% της συνολικής προβλεπόμενης διαμονής.

– Σε περίπτωση αναχώρησης πριν την καθορισμένη ημερομηνία, η χρέωση για το υπόλοιπο της διαμονή γίνεται στο 50% του συνολικού κόστους αυτής.

Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς ως προς την εκτέλεση & ερμηνεία  της παραπάνω πολιτικής κρατήσεων-ακυρώσεων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Νομού Πρεβέζης.